شوق یادگیری (۱۹) – اختلال در یادگیری ق۳

تاثیر عواطف واحساست در یاد گیری.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=18651