اندر احوالات ما جوونا (۱۱) – پدیده سلفی گرفتن

چرا ما جوونا اینقدر دوست داریم از خودمون سلفی بگیریم؟

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=18644