اندر احوالات ما جوونا (۱۰) – کنکور

به نظر شما آیا کنکور باید از نظام آموزشی ایران حذف بشه؟

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=18490