رضوان نامه ق۳

سهیل کمالی در قسمت سوم رضوان نامه درباره برخی آموزه های دیانت بهائی صحبت میکند.

لینک یوتیوب:

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=18178