دوازده – حکایت هشتم

تبعید به عکّا

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=18153