دوازده – حکایت هفتم

توطئه در تبعید

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=18144