دوازده – حکایت چهارم

تاجری که آرزو داشت حضرت بهاءالله را ببیند!

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=18113