دوازده – حکایت دوّم

ارزش دنیا

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=18068