گفت‌وگو – عشق و تاثیرات آن ق۲

گفت‌وگوی این هفته به موضوع عشق و عاشقی و انعکاس آن در زندگی فرد و اجتماع میپردازد. دکتر مرجان داوودی، روانشناس، این موضوع را از جنبه های علمی و انسانی و اخلاقی برسی میکند.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=17846