شوق یادگیری (۱۶) – هوش و استعداد ق۲

چگونه فرزندانمان از هوش غالب بهره مند شوند.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=17837