گشت بهاری (۳) – گشت بهاری درگلستان شعر و ادب پارسی

دراین برنامه آثاری طنز و شیرین از عبیدذاکانی و مولاناجلال الدّین رومی و استاد سخن سعدی شیرازی نقل میگردد.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=17783