بازتاب – نقش شبکه‌های اجتماعی در روابط اجتماعی ق۱

توسعه روابط فردی و جمعی از طریق گسترش تکنولوژی در دنیای مجازی شمشیر دولبه ای است که در عین محاسنش نیازمند فرهنگیست که هنوز بطور کامل شکل نگرفته. این منافع و مضرات چیستند؟ چطور میشود در عین بهره بردن از منافع از مضراتش دوری کرد؟ در این برنامه دکتر نیکول جعفری دکترای تعلیم و تربیت کودکان و دکتر پیمان رئوفی روانشناس بالینی میهمانان شاهرخ کوهستانی در برنامه بازتاب هستند.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=17450