شادمانه (۲) – صدای توپ

صدای توپ و سه داماد.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=17385