شادمانه (۱) – ماهی قرمز

فروشندگان ماهی قرمز برای سفره عید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=17373