به سوی دنیای بهتر – ق۶

این برنامه : از بین بردن جنگ ، نفرت و بی عدالتی در دنیا با نیروهایی قوی تر از خودشون و…

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=17344