نماز و روزه در آئین بهائی(۴) – روزه

آیا بهائیان روزه می گیرند؟

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=17274