پرواز – آقا عزیزالله جذاب خراسانی ق۴

جذّاب خدماتش موردرضایت حضرت بهاالله واقع می شد و او را مسئول رسیدگی به امور بهائیان می‌فرمودند.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=17207