بازتاب – خشونت و کودکان ق۲

گسترش اطلاعات، جلوگیری در انحصاری بودن نشر اخبار و سهولت در دسترسی به منابع و غلبه بر دوری مسافت برای تداوم دوستی ها از جمله مزایای ارتباطات مجازیست. اما از طرفی این روابط آنقدر وقت گیرند که فرصتی برای مثمر ثمر بودن آنها باقی نمی ماند. چطور میشود بهره وری از اینترنت را مدیریت کرد؟ دکتر نیکول جعفری دکترای تعلیم و تربیت کودکان و استاد دانشگاه و دکتر پیمان رئوفی روانشناس بالینی و رئیس هیات مدیره بنیاد کودک میهمانان شاهرخ کوهستانی در این برنامه بازتاب هستند.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=17175