جهان ایده ها (۸) – خشونت و افراد محلی

آیا حلّ مشکلات ملّی و بین‎المللی برای ایجاد صلح کافی است؟ سیوِرین آتِسِرا، پژوهشگر، توضیح می‎دهد چرا توجّه به مشکلات محلّی برای ایجاد صلح پایدار اهمیّت دارد. سخنرانی کامل او را می‎توانید در وب‌سایت Ted.com بشنوید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=17143