سپهر سخن – ف۲ ق۲۳- مفهوم چهار رودخانه‌ جاری در بهشت

حضرت باب می فرمایند: کتاب من یظهره الله حق است. اَی، ارواح متعلّقه به کلمه‌ی حق در کلماتی که نازل می‌فرماید از هر شأن که باشد، سواءً آنکه آیات باشد که ماء غیر آسِن رضوان است و.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=17126