نماز و روزه در آئین بهائی (۱) – انواع نماز

بهائیان سه نوع نماز دارند که…

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=17001