سپهر سخن – ف۲ ق۱۹- دعا و مناجات

حضرت باب می‌فرمایند: بعد از کلام الله شرف به مناجات با خداست. هیچ مقامی در امکان از برای عبد فوق آن نبوده که روح مناجات در او به هم رسد.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=16716