سپهر سخن – ف۲ ق۱۶- اخلاق

حضرت باب می‌فرمایند: کل علم، علم اخلاق و صفات است که انسان به آن عامل باشد که به واسطه‌ی آن علم بر نفس خود حزنی مشاهده نکند و بر نفسی حزنی وارد نیاورد.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=16417