سپهر سخن – ف۲ ق۱۵-(بدترین مردمان هنگام ظهور پیامبران کدام هستند؟)

حضرت باب می‌فرمایند: اَشَرِ مردم در نزد ظهور مُن‌یُظهِرُهُ‌ُ‌الله آنهایی هستند که خود را به علم مُعَزَز گرفته‌اند و حال آنکه اینقدر تعقل نمی‌کنند که علم ایشان از برای فهم کلمات او بوده از قبل و در حین ظهور او چه احتیاج به تعلم این علوم.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=16347