پرواز – شرح احوال آقاعلی ممتازی معروف به فاضل یزدی ق۳

فاضل یزدی پس از ایمانش به آیین بهائی برای ابلاغ خبر جدید سفرهای طولانی مدتش به شهرهای مختلف ایران تا آخر حیوه ادامه داشت گاه سالها خانواده‌اش را نمی دید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=16346