به دنبال معنا (۷۳) – آخرین قول و قرارها – پایان

شایان از ازدواج با شیوا برای دوستانش میگوید و همگی آخرین قول و قرارهایشان را میگذارند…

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=16339