معماران صلح – ملاله یوسف زی ق۱

ملاله یوسف زی جوان ترین کسی است که نوبل صلح گرفته. هومن عبدی از این قسمت از معماران صلح، به زندگی او می پردازد.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=16326