سپهر سخن – ف۲ ق۱۳

حضرت باب می‌فرمایند: و خداوند اذن فرموده که در هر ارضی هر شیء نیکویی هست مومنین به بیان تحصیل نموده. لعل یوم ظهور حق، شیء به محضر مالک وجود خلق رسد که محبوب او افتد.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=16173