به دنبال معنا(۷۰) – پیشنهاد کارگشا

فربد پیشنهاد گلناز را در مورد مشکل خانه برای پدرش مطرح میکند.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=16076