به دنبال معنا(۶۹) – اتفاق خوب

سرانجام فربد جواب مثبت میگیرد…

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=15996