سپهر سخن – ف۲ ق۱۰

حضرت باب می‌فرمایند: مجمل قول! آنچه انسان تمنا دارد از خیر دنیا و آخرت نزد من است و اگر کشف حُجُب شود محبوب کل منم و احدی منکر مرا نخواهد شد.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=15912