معماران صلح – توکّل کرمان ق۳

هومن عبدی برای آخرین بار به توکل کرمان یکی از سه زن برنده ی جایزه ی نوبل صلح سال ۲۰۱۱ می پردازد

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=15645