به دنبال معنا(۶۱) – آقای سماواتی در بیمارستان

به آقای سماواتی حمله می‌شود و فربد و دوستانش در بیمارستان به ملاقاتش می روند.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=15324