لفظ و معنا(۲۵) – خانواده ق۱

موضوع این هفته خانواده است. دلایل دگرگونی‌های شدید در نظام خانواده چیست؟ با لفظ و معنا، رامان شکیب و استاد بهرام فرید همراه باشید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=15122