لفظ و معنا(۲۴) – سیاست ق۲ و آخر

چرا بهائیان در سیاست دخالت نمی کنند؟ این سوالی بسیار مشهور است که معمولا از بهائیان پرسیده می شود. اگر این ذهن شما را هم مشغول کرده به گفتگوی رامان شکیب و استاد بهرام فرید گوش کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=15028