حرف امروز- راههای تحقّق صلح جهانی ق۲

وقتی که مردم به صلح عمومی باور بدارند آنگاه مجمعی تشکیل خواهند داد تا این آرزوی دیرین بشر را جامه عمل بپوشاند.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=14233