با اندیشمندان(۱۸۴) – ادامه مبحث روشهای اجتناب از طلاق

بررسی بخش چهلم و پایانی از کتاب عشق رابطه جنسی و زندگی مشترک در آئین بهائی نوشته خانم “جوآن بارستو هرناندز” مطلب این هفته: ادامه مبحث روش های اجتناب از طلاق

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=13832