با اندیشمندان(۱۷۵) – تأثیر دعا

بررسی بخش سی و یکم از کتاب عشق رابطه جنسی وزندگی مشترک در آئین بهائی نوشته خانم جوآن بارستو هرناندز. مطلب این هفته : تاثیر خواندن دعا به صورت فردی وهمچنین دعا کردن همه اعضای خانواده باهم در تکامل روحانی خانواده.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=12705