نماهنگ – love (عشق)

قطعه ای از رعنا منصور.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=12639