مفاهیم مدنی(۱۱) – مجوّز جنگ و خشونت ؟

– آیا خشونت و جنگ در بعضی مواقع مجاز است ؟
– علّت ویرانی و تلفات ملّت ایران و سایر کشورهای جهان .

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=11929