نماهنگ – Unite

ترانه ای با عنوان” UNITE” برگرفته از آثار بهایی با اجرای علی یوسفی.

لینک نماهنگ در یوتیوب:

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=10874