مادر

در این برنامه لیلا راز مادر بودن را کشف می کند. او با ۵ مادر فوق العاده صحبت می کند. هر کدام از این مادرها در موقعیت های مختلفی از زندگی واقع شدند. آنها از تجربه های خودشان صحبت می‌کنند.

video

مادر ف۱ – لیلا

video

مادر ف۱ – فرزانه

video

مادر – ف۱ – بشری

video

مادر – ف۱ – شیوا

video

مادر- ف۱- رویا

مادر

در این برنامه لیلا راز مادر بودن را کشف می کند. او با ۵ مادر فوق العاده صحبت می کند. هر کدام از این مادرها در موقعیت های مختلفی از زندگی واقع شدند. آنها از تجربه های خودشان صحبت می‌کنند.
video

مادر – ف۱ مری

Followers
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers