فردایی بهتر

در برنامه فردایی بهتر، لیلا حیدریان با دخترانی جوان، از دبیرستان دخترانه ای در شهر ژوهانسبورگ صحبت می کند. این دختران جوان سخت کوش، از مشکلات زندگیشان و همچنین برنامه هایی که برای آینده دارند برای ما می گویند و در ضمن به ما یادآور می شوند که کلید فردایی بهتر در دست جوانهاست.

video

فردایی بهتر – ق۱٢

video

فردایی بهتر – ق۱۱

video

فردایی بهتر – ق۱۰

video

فردایی بهتر – ق۹

video

فردایی بهتر – ق۸

فردایی بهتر

در برنامه فردایی بهتر، لیلا حیدریان با دخترانی جوان، از دبیرستان دخترانه ای در شهر ژوهانسبورگ صحبت می کند. این دختران جوان سخت کوش، از مشکلات زندگیشان و همچنین برنامه هایی که برای آینده دارند برای ما می گویند و در ضمن به ما یادآور می شوند که کلید فردایی بهتر در دست جوانهاست.
video

فردایی بهتر – ق۷

video

فردایی بهتر – ق۶

video

فردایی بهتر – ق۵

video

فردایی بهتر – ق۴

video

فردایی بهتر – ق۳

video

فردایی بهتر – ق۲

video

فردایی بهتر- ق۱

Followers
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers