یک دقیقه سلامتى – امیدواری

وقتى نا امید می‌شید، چه کار مى‌کنید؟ زانوى غم بغل مى گیرید و به بى عدالتی‌ها فکر مى کنید؟ یا اینکه اون راه دیگه رو انتخاب مى کنید؟ کدوم راه؟!!! اگه گفتى!


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.