اندر احوالات ما جوونا (۲۲) – شکوفائی روحانی و مذهبی در سنین جوانی

شکوفایی روحانی: همه ما جوونا در دوره ای از جوونیمون شکوفایی روحانی و مذهبی رو تجربه کردیم و سعی کردیم از اون به بعد به دنیای خودمون کمک کنیم.