شاه ملک جان

ترانه شاه ملک جان. شعر از نوش. آهنگسازی و اجرا سنبل طائفی.