درگه دوست ۲ – گزیده اشعار ق۲ و آخر

در آخرین قسمت از فصل دوّم درگه دوست، همچون هفته‌ پیش، گزیده‌ای از اشعار چند تن از شعرای قرن اوّل بهائی را خواهید شنید.