درگه دوست ۲ – گزیده اشعار ق۱

گزیده‌ای از اشعار چند تن از شعرای قرن اوّل بهائی…