یک دقیقه سلامتى – سلامتى مسرى

متوجه شدید که وقتى به دیدن شخصى بیمار میرید حالش یک کم بهتر میشه؟


 این برنامه را در یوتیوب تماشا کنید.