درگه دوست ۲ – ورقا یزدی ق۲

بخش دوّم و پایانی سرگذشت جناب میرزا علی‌محمّد ورقا و سه غزل دیگر از سروده‌های او در درگه دوست این هفته.